"Med naturen i hjertet"

Brovold barnehage ligger på Ådalsbruk i Løten kommune nære skogen og Svartelva og er omgitt av store jorder. Dette er en inspirasjonskilde for oss i det daglige pedagogiske opplegget.

Velkommen til Brovold Barnehage

Alle barna er på tur hver uke. Barnehagen har egen gapahuk i et inngjerdet område i skogen. I tillegg har vi en grillhytte knyttet til barnehagens uteområde på Brovold Øvre og en gapahuk knyttet til uteområdet på Brovold Nedre. Vi er mye ute gjennom hele året. 

Brovold barnehage skal være en plass for gode barndomsminner basert på gode relasjoner, fysiske aktiviteter, mye frisk luft, og tilhørighet i fellesskapet utfra egne forutsetninger. Alle er like mye verdt uansett bakgrunn, alle er viktig for fellesskapet i barnehagen.

Vi tror på at en god barndom varer livet ut, derfor ønsker vi å gi barna en god hverdag i barnehagen preget av trygghet, varierte lek- og læringsmuligheter og livsmestring. Barnehagen er en viktig arena for å skape gode friluftsvaner, gode naturopplevelser skaper holdninger og verdier som gir gode samfunnsborgere som har kjærlighet for naturen og tar vare på den.