Barnehagen vår

Brovold Barnehage er en fire avdelingsbarnehage i landlige omgivelser på Ådalsbruk. Vi har en gapahuk i skogen og grillhytte på området. Vi har Løtens lengste åpningstid fra kl.06.30 til kl.16.45.

«Med naturen i hjertet» ønsker vi å skape en helsefremmende barnehagehverdag og som også er en kilde til gode barndomsminner. Felles fysiske aktiviteter, fokus på relasjoner, vennskap og lek, gir barna mestringsopplevelser, glede og trygghet.

Brovold barnehage skal være en plass for gode barndomsminner basert på gode relasjoner, fysiske aktiviteter, mye frisk luft, og tilhørighet i fellesskapet utfra egne forutsetninger. Alle er like mye verdt uansett bakgrunn, alle er viktig for fellesskapet i barnehagen.

Vi tror på at en god barndom varer livet ut, derfor ønsker vi å gi barna en god hverdag i barnehagen preget av trygghet, varierte lek- og læringsmuligheter og livsmestring.  Barnehagen er en viktig arena for å skape gode friluftsvaner, gode naturopplevelser skaper holdninger og verdier som gir gode samfunnsborgere som har kjærlighet for naturen og tar vare på den.