Slik søker du

Ønsker du plass i barnehagen vår, så må du søke via Løten kommune sine nettsider.


https://www.loten.kommune.no/oppvekst-og-laering/barnehager/soek-barnehageplass/


Ved spørsmål, ta kontakt med Tjenesteleder Line Kristoffersen:

line.kristoffersen@ulna.no 

eller via telefonnummer: 485 14 829