Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger 

Barnehageplass (100%)

Kr 3.230,- per måned fra 01.01.2021

Vi tilbyr 60% og 100% plass.
 

Søskenmoderasjon

30% moderasjon på barn nummer 2

50% moderasjon på barn nummer 3 eller flere
 

Matpenger

  Småbarnsavdeling 300 kr
  Storbarnsavdeling  300 kr