Vedtekter

Vedtektene gjelder for samtlige ULNA-barnehager, og de kan du lese HER

 

Våre lokale vedtektene kan du lese her: Lokale vedtekter - oppdatert mars 2021